Indeks 2022 – Kesaksamaan Gender di UX-Republic

Dalam konteks kesaksamaan profesional antara wanita dan lelaki, UX-Republic menerbitkan penarafan 2022 bagi indeks kesaksamaan jantina: 80%.

Selaras dengan peruntukan undang-undang 'Masa Depan Profesional' pada 5 September 2018, seperti setiap tahun, UX-Republic telah menubuhkan indeksnya khusus untuk kesaksamaan profesional antara wanita dan lelaki untuk tahun 2022.

Indeks adalah berdasarkan petunjuk berikut:

  • Jurang gaji antara wanita dan lelaki;
  • Perbezaan dalam kadar kenaikan individu, tidak termasuk kenaikan pangkat;
  • Peratusan pekerja meningkat apabila pulang dari cuti bersalin;
  • Bilangan pekerja jantina yang kurang diwakili dalam kalangan 10 yang berpendapatan tertinggi.

Kemajuan yang baik ini (+ 7 mata berbanding 2021) menunjukkan keinginan UX-Republic untuk membangunkan tindakan yang bertujuan untuk menghapuskan dan memerangi jurang gaji.

Objektif 2023: persamaan sempurna antara gaji!

80%