Pakar Audit

| AUDIT PAKAR

Kaedah kualitatif bertujuan untuk mempunyai satu atau lebih pakar UX menilainya kebolehgunaan antara muka

| TAWARAN KAMI

Adakah anda telah mengenal pasti keperluan untuk ujian pengguna? Adakah anda ingin menjalankan audit pakar? Kami menyokong anda dalam pelaksanaannya tanpa mengira sektor aktiviti dan medium yang berkenaan (tapak web, aplikasi mudah alih atau tablet, terminal interaktif, dsb.)

Kami berdasarkan kriteria ergonomik yang paling terkenal: Kriteria Bastien dan Scapin atau heuristik Nielsen tetapi juga atas kriteria sendiri perunding pakar kami

Berguna untuk

Pengecam isu kebolehgunaan antara muka yang paling jelas

Putera 

Satu atau lebih pakar UX menilai antara muka berdasarkan kriteria ergonomik tetapi juga berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka sendiri

Kebaikan

Hasilnya mudah dipindahkan ke dalam cadangan tekstual / bergambar untuk menambah baik antara muka 

Mengeluarkan isu kebolehgunaan yang paling jelas atau untuk mewujudkan hipotesis sebelum menjalankan ujian pengguna


| Metodologi kami

Prosedur untuk audit pakar berikut langkah-langkah berikut:

 1. Mesyuarat daripada pembingkaian daripada projek itu
 2. Pembangunan daripada grid penilaian
 3. Penilaian antara muka
 4. Penggubalan rapport détaillé
 5. Pemulihan keputusan

| Proses dalam 5 langkah:

1. Mesyuarat skop projek

 • Pembentangan pasukan (profil dan tahap penglibatan masing-masing)
 • Peringatan konteks, objektif, skop, jadual dan jangkaan pada bahagian audit pakar

2. Pembangunan grid penilaian

Berdasarkan kriteria ergonomik yang dipilih untuk audit, kami merangka grid penilaian yang berfungsi sebagai sokongan untuk penilaian antara muka

3. Penilaian antara muka

Kami menilai antara muka mengikut 3 kaedah mungkin: 

01 | Skrin demi skrin

Pakar menilai semua elemen pada setiap skrin satu demi satu

02 | Dengan heuristik atau kriteria

Setiap kriteria dinilai pada semua skrin antara muka. Pakar tetap fokus pada satu aspek penilaian pada satu masa

03 | Mengikut senario utama (laluan yang paling banyak dilalui, laluan kritikal)

Pakar meletakkan dirinya di tempat pengguna. Ia menilai pengalaman pengguna untuk senario tertentu

4. Penggubalan laporan terperinci

Kami menghantar dokumen (Power Point) membentangkan hasil audit pakar serta cadangan teks (bidang untuk penambahbaikan, amalan terbaik UX) dan/atau ilustrasi (penanda aras, pengezonan, aliran kerja, dsb.)

5. Pembentangan keputusan  

Pakar kami membentangkan hasilnya kajian dan mencabar dengan pasukan anda cadangan yang disyorkan

Contoh: Kes untuk 1 audit pakar aplikasi perbankan B2B2C pada tablet (1 perunding pakar)


Dari €5 tidak termasuk cukai

 • Pelancaran mesyuarat dengan pasukan projek
 • Pembangunan daripada grid penilaian
 • Penilaian antara muka
 • Penggubalan laporan terperinci dengan cadangan operasi tekstual dan/atau visual (PPT)
 • Pemulihan keputusan
Audit pakar dijual sebagai pakej. Kepakaran kami membolehkan kami menilai dengan tepat masa yang diperlukan untuk melaksanakan perkhidmatan.

|LATIHAN KAMI

Sehubungan denganPakar Audit.
Tiada acara ditemui!
Baca lebih lanjut

|MINTA SEBUT HARGA

Kami akan menghubungi anda sebentar lagi untuk membentangkan anda secara terperinci. cadangan kami.

  Tema anda:
  Dengan mengesahkan borang ini, saya memperakui bahawa saya telah membaca dan mengisytiharkan bahawa saya menerima syarat yang berkaitan dengan penggunaan data saya dalam rangka kerja peraturan mengenai perlindungan data peribadi (RGPD). Anda boleh mengubah suai penggunaan data anda pada bila-bila masa dan menggunakan hak anda dengan menghantar e-mel ke rgpd@ux-republic.com.

   Agensi kami 

  PARIS

  163 dermaga Doktor Dervaux 92600 Asnières-sur-Seine
  Paris@ux-republic.com

  BORDEAUX

  2 Rue du Jardin de l’Ars 33800 Bordeaux
  bordeaux@ux-republic.com

  LYON

  Boulevard de Stalingrad 69100 Villeurbanne
  lyon@ux-republic.com

  Lille

  Boulevard Louis XIV, 59800 Lille
  lille@ux-republic.com

  BELGIQUE

  12 Avenue de Broqueville, B-1150 Woluwe-Saint-Pierre
  belgium@ux-republic.com

  SUISSE

  Route de la Longeraie, 1110 Morges
  switzerland@ux-republic.com

  LUXEMBOURG

  Rue Emile Mark, Differdange
  luxembourg@ux-republic.com

  MEMBAYAR BAS

  Leidseveer, 3511 SB Utrecht
  nederland@ux-republic.com