[UX-CONF 2023] Verantwoordelijk handelen in digitale technologie: de rollen en verantwoordelijkheden van de ontwerper vandaag en morgen

Dit artikel volgt de conferentie van Éric Hetroy, Head of Design bij AXA,tijdens de eerste editie van UX-Conf – Human First die in 2023 in Parijs werd gehouden. Hij behandelde een cruciaal onderwerp in de moderne digitale wereld: de verantwoordelijkheid van ontwerpers bij het creëren van verantwoorde digitale producten en diensten. 

Onder de titel ‘Acting responsably in digital: the rollen en verantwoordelijkheden van de ontwerper vandaag en morgen’ onderzocht Eric Hetroy de uitdagingen waarmee ontwerpers worden geconfronteerd en de kansen die zij hebben om een ​​meer verantwoorde toekomst vorm te geven.

Ontwerp van Freepik

Terug naar de basis: de rol van de ontwerper

Het is essentieel om de essentie van design in herinnering te brengen, etymologisch afgeleid van het Latijnse woord “ontwerp”, wat 'markeren met een teken' betekent. Dit begrip van het markeren met een teken omvat de verantwoordelijkheid van de ontwerper, omdat elke creatie heeft impact op de wereld.

Door te verwijzen naar Victor papanek, beroemde ontwerper en auteur, Éric Hetroy citeert deze zin: “Je bent verantwoordelijk voor wat je in de wereld zet”. Het benadrukt dus het feit dat ontwerpers geen onbelangrijke actoren zijn, maar agenten van verandering met aanzienlijke invloed. Bovendien zijn ontwerpers verantwoordelijk voor wat ze in de wereld brengen.

 

Design als politieke daad

Om deze verantwoordelijkheid beter te begrijpen bestaat er een nauwe band tussen design en politiek, waardoor laatstgenoemde wordt gedefinieerd als ‘het leven van de stad en van de mensen’. Ontwerpers creëren producten en diensten die de samenleving en individuen dienen, terwijl ze de verdediging van bepaalde waarden impliceren.

Alle mensgerelateerde kwesties moeten de kern vormen van design, waardoor ontwerpers worden aangemoedigd positieve waarden te bevorderen (verwijzing naar Willem Blum).

 

De uitdagingen van verantwoord digitaal

Sommige uitdagingen zullen specifieker zijn en verband houden met de digitale wereld, met name de problemen van de digitale wereld desinformatie en manipulatie. Het hoofd ontwerp doet dat wel in het bijzonder verwijzing naar “Donkere patronen” zoals gebruikt door Amazone om abonnementen aan te moedigen Prime. Het boek Misleidende patronen de Harry Brignull beschrijft ook deze misleidende praktijken.

Het is dan noodzakelijk dat dergelijke patronen worden bestreden om de integriteit en ethiek in het ontwerp te behouden. 

 

De superkrachten van de ontwerper

De ‘superkrachten’ van de ontwerper maken het mogelijk om op een verantwoorde manier bij te dragen aan de digitale technologie. Ze bevatten:

 • Een systemische visie : Begrijp de algehele impact van een product of dienst, bijvoorbeeld door rekening te houden met de gevolgen voor het milieu.

 

 • De kunst van het beperken : Ga terug naar de basis door beperkingen te gebruiken om de creativiteit te stimuleren.

 

 • Multidisciplinariteit en transversaliteit : Technieken van het ene vakgebied op het andere toepassen voor innovatieve oplossingen.

 

 • Empathie en emotie : Maak opnieuw verbinding met emotie in het ontwerp om betekenisvolle ervaringen te creëren.

 

 • Durf en experimenteren : Durf te innoveren en nieuwe wegen te verkennen.

 

 • Observatie : Ga uit je comfortzone en ontdek nieuwe perspectieven en inspiraties.

 

 • onzekerheid : Accepteer onzekerheid als een uitdaging die moet worden overwonnen.

 

 • mededeling : Overtuig en mobiliseer stakeholders.

 

 • Creativiteit : Vind originele oplossingen voor complexe problemen.

 

De kryptonieten van Design

Sommige ‘kryptonieten’ blijven echter bestaan. Wij vinden in het bijzonder:

 

 • Een discipline met vage contouren : De verwarring rond ontwerprollen, bijvoorbeeld tussen UX en UI.

 

 • De vrees : De noodzaak om het beroep te verenigen om de problemen ervan beter te kunnen communiceren.

 

 • De afwezigheid in de debatten : Het belang voor ontwerpers om actief betrokken te zijn bij discussies en projecten.

 

Design als trigger voor debat

Tot slot onderstreept Éric Hetroy dat het belangrijk is om dit onder de aandacht te brengen de cruciale rol van de ontwerper en het ontwerp bij het stimuleren van debatten en innovatie. Ontwerpers worden aangemoedigd om lastige vragen te stellen, een standpunt in te nemen en zich actief bezig te houden met hedendaagse vraagstukken.

Het is essentieel dat ontwerpers terugkeren naar de fundamenten van design, verwante disciplines omarmen en een holistisch systeemperspectief aannemen. Design moet niet gezien worden als een doel op zichzelf, maar eerder als een middel daartoe bijdragen aan het verbeteren van de wereld en het dienen van de mensheid.

De ontwerper speelt dus een cruciale rol bij het creëren van verantwoorde en ethische digitale technologie. Het is aan elke ontwerper om deze verantwoordelijkheid te aanvaarden en deze te gebruiken om een ​​betere toekomst voor iedereen vorm te geven.

 

 

Florianne Nollet, UX-UI-ontwerpconsulent bij UX-Republic