UX/UI ECO-DESIGN # België

Een digitaal ecodesign of een verantwoorde digitale aanpak vereist de betrokkenheid van alle belanghebbenden en alle beroepen die betrokken zijn bij het creëren van digitale diensten.

UW WEBSITE AFSTEMMEN MET DE AVG # Paris

Privacy by Design (of Privacy by Design) komt overeen met de integratie van de bescherming van persoonsgegevens by default, vanaf de ontwerpfase.

Specifiek aangepast aan de verwerking die wordt uitgevoerd in de context van websites (cookies, contactformulier, nieuwsbrief, enz.), heeft deze training tot doel uw teams kennis te laten maken met de bijbehorende regels voor gegevensbescherming en hun toepassing in concrete gevallen.

ux schrijven

UX WRITING: MENSELIJKE LINKS MAKEN VIA MICROCOPY # Paris

36%, een magisch getal?

Dit is het gemiddelde percentage dat tekst vertegenwoordigt binnen de 25 populairste apps in de App Store volgens een onderzoek uit 2019 van Jonathon Colman.

Te vaak verwaarloosd of zelfs vervangen door tijdelijke tekst, is inhoud niettemin een centraal element bij het ondersteunen van het begrip en de algehele ervaring van de digitale diensten en producten van alle merken.

UX Writing lost bruikbaarheidsproblemen op door te ontwerpen met inhoud. Deze training plaatst of vervangt de ontwerper in een logica van systemische contentcreatie.

illustratie van training door gebruikers in hun omgeving

VELDVERKENNING: DICHTER BIJ DE REALITEITEN VAN UW KLANTEN # Parijs

Tijdens de verkenningsfase zijn onderzoek en observatie ter plaatse nodig om tot de kern van gebruikerskennis en empathie te komen. Het begrijpen en observeren van gebruikers in hun omgeving maakt het mogelijk om hun ervaring, hun activiteit, hun werkelijke gebruik te begrijpen. Dit veldwerk wordt vervolgens vertaald naar belangrijke lessen die de basis vormen voor het bouwen van nieuwe relevante en impactvolle levensscenario's voor een dienst en/of product.

Deze training plaatst of vervangt de ontwerper in de positie van empathie, waarbij de mens centraal staat bij reflectie en actie om de diensten en klantervaringen van morgen anders te ontwerpen.

UX/UI ECO-DESIGN # Parijs

Een digitaal ecodesign of een verantwoorde digitale aanpak vereist de betrokkenheid van alle belanghebbenden en alle beroepen die betrokken zijn bij het creëren van digitale diensten.

training illustratie

PILOT EN METEN UX # Afstand

Het beheren en meten van de gebruikerservaring is erg belangrijk om de impact van het creëren of herontwerpen van een digitale oplossing betrouwbaar te maken en aan te tonen.

Om het rendement op de investering aan te tonen, moet u leren de UX te organiseren en vervolgens te beheren en naar gebruikersfeedback te luisteren om te anticiperen, te groeperen en het terugkeren van gebruik, behoeften en blokkades te analyseren.

BEWUSTZIJN DIGITALE TOEGANKELIJKHEID # Paris

Universeel ontwerp is een strategie die tot doel heeft verschillende informatieomgevingen, producten, technologieën en diensten te ontwerpen en te ontwikkelen die voor iedereen toegankelijk, begrijpelijk en bruikbaar zijn op een zo natuurlijk mogelijke manier, zonder toevlucht te hoeven nemen tot oplossingen die aanpassing of speciaal ontwerp vereisen.

Het idee van toegankelijk UX/UI-ontwerp is er dus op gericht om het leven voor iedereen gemakkelijker te maken door producten en diensten ook toegankelijk, bruikbaar en begrijpelijk te maken. Het richt zich op gebruikers door een globale aanpak te volgen en te proberen tegemoet te komen aan de behoeften van mensen met een handicap, evenals die van oudere mensen.

WORKSHOP FACILITATIE # Parijs

De Workshop Facilitering maakt het mogelijk om de reflexen van voorbereiding, animatie en restitutie te verwerven om te weten hoe de juiste workshop voor het te bereiken doel kan worden geactiveerd.

Informatie-architectuur

INFORMATIE ARCHITECTUUR # Parijs

Informatiearchitectuur is een cruciale stap in het ontwerp van een digitaal product. Een reeks tools en methodologieën maakt het mogelijk om de structurering van een apparaat te ondersteunen en de functionele en redactionele reikwijdte ervan te definiëren.
Actief deelnemen aan het ontwerp van een gebruikersgericht product vereist volwassenheid in informatiearchitectuur.

UX-DESIGN: DE BASIS # Paris

UX-Design is een experience design methode waarbij de eindgebruiker centraal staat. Iteratief en waardecreërend, vertrouwt het op de samenwerking van projectbelanghebbenden om aan een specifieke behoefte te voldoen door een duidelijk geïdentificeerd probleem als uitgangspunt te nemen.